About Us / हाम्रो बारेमा

Sickle Cell Nepal is an education, research, and awareness project for sickle cell disease in Nepal. The project is currently a collaboration between the Sickle Cell Anemia Society, Nepal (SCAS-Nepal), Backward Society Education (BASE), and various Nepali and International volunteers. The purpose of Sickle Cell Nepal is to raise awareness about sickle cell disease in Nepal, to conduct research on sickle cell disease, and to record the lived experiences of patients of this genetic disorder and their families.

sicklecellnepal.org is the digital platform of Sickle Cell Nepal, which aims to collect and share information as well as resources concerning sickle cell disease in Nepal. We are committed to providing information in both Nepali and English on this website.

We intend to broaden the scope of sicklecellnepal.org, please do not hesitate to contact us for comments, suggestions, or more information.

For more information:
Contact: Sickle Cell Nepal, BASE, District Headquarter, Nepalgunj, Banke
Phone: +977-986824833, +977-081-524457
E-mail: sicklecellnepal@gmail.com


सिकल सेल नेपाल, ब्याकवार्ड सोसाइटी एजुकेशन (बेस), सिकल सेल एनिमिया सोसाइटी नेपाल, र नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयकर्ताहरु द्वारा गठन भएको एउटा शिक्षा, अनुसन्धान, र सचेतनाको परियोजना हो । सिकल सेल नेपालको उद्देश्य नेपालमा हँसिया रक्तकोश रोग (सिकल सेल डिजिज) बारे सचेतना फैलाउनु, अनुसन्धान गर्नु, र यस वंशानुगत रोगको विरामीहरु र विरामीहरुका परिवारको संघर्ष र अनुभवको अभिलेख राख्नु हो ।

sicklecellnepal.org सिकल सेल नेपालको वेबसाइट हो। यो वेबसाइटमा नेपालको सन्दर्भमा हँसिया रक्तकोश रोग (सिकल सेल डिजिज) बारे जानकारी र शैक्षिक सामाग्रीहरु उपलब्ध गरिनेछ। यो वेबसाइटमा दुबै नेपाली र अंग्रेजी भाषाहरुमा जानकारी दिनु हामी प्रतिबद्ध छौँ।

हामी sicklecellnepal.org मा थप सुविधा र जानकारी राख्नु चाहन्छौं। तपाईंको सुझाव र प्रतिक्रिया दिनु हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। यस परियोजना बारे थप जानकारीका लागि पनि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।

थप जानकारीका लागि:
सम्पर्क: सिकल सेल नेपाल, बेस, जिल्ला शाखा कार्यालय, नेपालगंज, बाँके
फोन: ९८६८२४८३३३, ०८१-५२४४५७
ईमेल: sicklecellnepal@gmail.com

Advertisements