About Us

Sickle Cell Nepal (SCN) is a non-profit organization dedicated to bettering the lives of those affected by sickle cell disease in Nepal. SCN aims to raise awareness about sickle cell, in addition to other genetic blood disorders, such as thalassemia. We conduct research, publish awareness materials, and support policy making on such diseases.

SCN was established in 2017 by sickle cell patients, their families, and supporters, and is based in Dhangadhi.

For more information:
Sickle Cell Nepal
Uttar Behandi, Ward 4, Dhangadhi Sub Metropolitan City,
Kailali, Sudur Paschim Pradesh, Nepal
+977-9803520572
sicklecellnepal@gmail.com
facebook.com/sicklecellnepal


सिकल सेल नेपाल एउटा गैर नाफामुलक संस्था हो, जसले नेपालमा सिकल सेल रोगबाट प्रभावित व्यक्तिहरुको जीवनमा सकरात्मक परिवर्तन ल्याउन प्रतिबद्ध छ। यो संस्थाको उद्देश्य सिकल सेल रोग र अन्य अनुवांशिक रक्त विकार, जस्तै थालासिमिया, बारे जानकारी फैलाउनु रहेको छ। हामी अनुसन्धान गर्छौं, जनचेतनामुलक सामाग्रीहरु छाप्छौँ तथा यस प्रकारका रोगहरुको योजना तर्जुमा सहयोग पुर्याउछौँ।

सिकल सेल नेपालको स्थापना २०७३ सालमा सिकल सेल रोगका बिरामीहरु, उहाँहरुको परिवार र साथीहरुको संयुक्त पहलमा धनगढीमा भएको हो।

थप जानकारीलाई:
सिकल सेल नेपाल
उत्तर बेहडी, वडा ४, धनगढी उप-महानगरपालिका,
कैलाली,सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल
फोन: +९७७-९८०३५२०५७२
ईमेल: sicklecellnepal@gmail.com
www.facebook.com/sicklecellnepal