News

Collected here are news articles and media items from Nepali and International sources that cover the topic of sickle cell disease in Nepal. The articles and media items listed here are meant to demonstrate the evolution of reportage on sickle cell disease within Nepal. Thus, the articles and media sources here neither express the opinions of Sickle Cell Nepal, nor are they endorsed by Sickle Cell Nepal; unless if otherwise noted within the article or media source. We will be updating this list shortly.

तल नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतहरु बाट नेपालको सन्दर्भमा सिकल सेल रोग बारे दीइएको समाचारको सानो सूची तयार परिएको छ। यी समाचार र मीडिया सामग्रीहरुले नेपाली मीडियाले सिकल सेल रोगलाई कसरी प्रस्तुत गरेको छ भनेर देखाउन्छ र मीडियको प्रस्तुतिको परिवर्तन पनि देखाउन्छ। समाचार भित्रै उल्लेख भएको अवस्था बाहेक, यी सामग्रीहरुले न त सिकल सेल नेपालको विचार व्यक्त गर्छ, न त सिकल सेल नेपालले यी सामग्रीहरुमा लेखिएका जानकारीको प्रमाण दिन्छ। यो सूची हामी चांडै अपडेट गर्नेछौं।


2016 / सन् २०१६

January 26: Setopati | सिकेलसलका कारण थारु समुदाय नै विनाश हुने खतरा

June 19: E-Kantipur | सिकलसेल रोगका चुनौती

April 29: República | Nepal-India Tharu community too share roti-beti relations

August 18: E-Kantipur | औलोले नछुने आदिवासी थारुलाई ‘सिकल सेल एनिमिया’ हुनुको कारण

September 8: Swasthya Khabar Patrika | यस्तो छ प्रधानमन्त्री दाहालले देशबाशीका नाममा दिएको सम्बोधनमा स्वास्थ्यका कुरा

September 27: Himalayan Times | Lab test of sickle cell anaemia, thalassemia begins in Nepal

September 28: Setopati | Lab test of sickle cell anemia and thalassemia begins in Nepal

2015 / सन् २०१५

March 25: News24 | Video: Tharu Community of Far-Western Region About Sickle Cell Anemia Disease (Follow Up) – Power News

April 29: NTV News | Video: Sickle Cell Anemia Disease Found in Tharu People

June 19: Global Voices | Sickle Cell Disease Has Hit Nepal’s Tharu Indigenous Community Particularly Hard

August 6: Radio Nepal | Free Treatment of Sickle Cell Anemia in Bheri Zonal Hospital

August 7: The Rising Nepal | Free Treatment of Sickle Cell Anemia in Bheri Zonal Hospital

August 19: The Himalayan Times | Sickle cell anemia patients to receive free treatment

2014 / सन् २०१४

Jun 2: Republica | Sickle Cell Thought Rampant Among Tharus

Jun 26: Nepali Times | Life With Sickle Cell

July 2: E-Kantipur | Free Cure For Sickle Cell Disease Comes as Great Relief for Tharus

July 2: Setopati | सिकलसेलले अन्तरजातिय विवाह गर्नेहरु त्रसित

July 10: News 24 | Video: Tharu Community of Far-Western Region About Sickle Cell Anemia Disease Part 1 – Power News

July 10: News 24 | Video: Tharu Community of Far-Western Region About Sickle Cell Anemia Disease Part 2 – Power News

July 30: Arko Network | Government Prioritizes Sickle Cell Control: Minister Adhikari

July 31: Insec Online | Motion of Public Interest at Parliament to Control “Sickle Cell Anaemia”

October 28: Avenues | Avenues @ Health Dr. Rajan Pande Sickle Cell Anemia Disease/Treatment

2013 / सन् २०१३

August 4: Himal | ज्यानमारा पुस्तैनी रोग (सिकल सेल पश्चिम तराईको रोग)

September 18: E-Kantipur | Sickle Cell Anemia Spreads in Tarai Tharu Community